PUIDEN HOITO

Aluksi määritellään puiden hoitotarve. Tarkoituksena on edistää puiden hyvinvointia sekä turvallisuutta. Teemme  nuorten puiden rakenneleikkauksia sekä vanhojen puiden hoitoleikkauksia. Leikkaustapaan vaikuttavat mm. puun ikä, puulaji, puun kunto ja kasvupaikka.  Oikein ajoitetut leikkaukset vähentävät puiden leikkuutarvetta vanhempana.

Hyvin leikatuista puista kasvaa rakenteellisesti kestäviä sekä terveitä puita.

Puiden hoitotyöt tehdään pääasiassa kiipeilytekniikalla, puuta vahingoittamatta.

Puiden leikkaus tehdään pääosin kevättalvella ja loppukesästä.