TRÄDFÄLLNING

På tomter finns ofta träd som skuggar, skräpar ned eller utgör en risk om de inte fälls. Träden kan också lida av olika sjukdomar som gör att träden måste fällas. Träden på gården finns ofta på besvärliga ställen, tex nära husväggar eller nära ellinjer.

Proarbor utför krävande trädfällingar. Vi fäller trädet med en teknik anpassad för platsen. Det vanligaste och förmånligaste sättet är att fälla trädet nere vid roten. Om detta inte är möjligt fälls trädet i delar antingen genom att klättra upp i trädet eller med hjälp av en mobilkran.

Vi utför även landskaps- och tomthuggningar.

Vi transporterar bort kvistar och stammar eller klabbar maskinellt trädet till brännved.

Vi är noga med arbetssäkerheten och standarden på servicenivån.

Ta kontakt. Vi väljer tillsammans med Er den förmånligaste och säkraste arbetsmetoden, varpå Ni får en offert. Ni har möjliget att utnyttja hushållsavdrag för vårt arbete.