TRÄDGÅRDSARBETEN

Grönområdestjänster

Vi utför både små och stora beställningar. När man bygger en ny eller gör om en gammal trädgård, skall man beakta miljön, de befintliga byggnaderna samt övrig vegetation. Det nya skall harmoniskt smälta in i det befintliga och det gamla ska respekteras.

• vegetationsarbeten
• sådda och rullgräsmattor
• shiffersten och andra naturstenar
• betongsten och murar
• makadamgångar
• övriga trädgårdsarbeten
• plantering av säsongsväxter

Skötsel av grönområden och trädgårdar

Vi utför allslags skötselarbeten på grönområden. Som engångsföreteelse eller som skötselavtal.

• beskäring och skötsel av träd och buskar
• rensningsarbeten
• vår- och höststädningar
• helhetsskötsel under växtperioden
• skötselplaner
•skötsel enligt kontrakt och på garanti
• vinterskydd
• snöarbeten