TRÄDVÅRD

Utgångspunkten för alla arbeten är trädets skötselbehov. Målet är att befrämja trädets välmående och säkerhet. Vi gör uppbyggnadsbeskäringar av unga träd samt skötselbeskäringar av äldre träd. Beskäringssättet bestäms av bla trädets ålder, trädsslag, trädets skick samt av växtplatsen. Beskäring i rätt tid minskar behovat av senare beskäringar.

Träd som beskärs på rätt sätt utvecklas till hållbara och friska träd.

Trädvårdsarbeten utförs på ett sätt som inte skadar trädet. I huvudsak används för arbetet anpassad klättringsutrustning eller skylift.

Beskäring av träd görs normalt på vårvintern och under sensommarn.